Podmínky použití

Podmínky použití FilmFlix

FilmFlix Limited poskytuje personalizovanou předplatitelskou službu, která našim členům umožňuje přístup k zábavnímu obsahu ("obsah FilmFlix") přes internet na určitých televizorech, počítačích a dalších zařízeních připojených k internetu ("zařízení připravená pro FilmFlix").

Tyto Podmínky použití upravují vaše používání naší služby. Jak je používáno v těchto Podmínkách použití, „služba FilmFlix“, „naše služba“ nebo „služba“ znamená personalizovanou službu digitálního obsahu poskytovanou společností FilmFlix Limited za účelem objevování obsahu FilmFlix a přístupu k němu, včetně všech funkcí a funkcí, doporučení a recenzí, našich webových stránek. a uživatelská rozhraní, stejně jako veškerý obsah a software spojený s naší službou. V těchto Podmínkách použití označují člena, který vytvořil účet u FilmFlix a jehož platební metoda je zpoplatněna.

Členství

1.1. Vaše členství ve službě FilmFlix bude pokračovat, dokud nebude ukončeno. Chcete-li používat službu FilmFlix, musíte mít přístup k internetu a zařízení připravené na FilmFlix a poskytnout nám jednu nebo více platebních metod. „Způsob platby“ znamená aktuální, platný, akceptovaný způsob platby, který může být čas od času aktualizován a který může zahrnovat platbu prostřednictvím vašeho účtu u třetí strany.

1.2. Můžeme nabídnout řadu plánů (balíčků), Některé plány (balíčky) mohou mít odlišné podmínky a omezení, které budou zveřejněny při vaší registraci nebo v jiné komunikaci, která vám bude k dispozici. Konkrétní podrobnosti týkající se vašeho členství v FilmFlixu najdete na webu www.filmflix.cz a kliknutím na odkaz „Účet“ dostupný v horní části stránek pod jménem vašeho profilu.
Propagační nabídky. Čas od času můžeme nabízet speciální propagační nabídky, plány nebo členství („Nabídky“). Vhodnost nabídky určuje FilmFlix podle vlastního uvážení a vyhrazujeme si právo zrušit nabídku a pozastavit váš účet v případě, že zjistíme, že nesplňujete podmínky. Členové domácností se stávajícím nebo nedávným členstvím v FilmFlixu nemusí mít nárok na některé zaváděcí nabídky. K určení způsobilosti nabídky můžeme použít informace, jako je ID zařízení, způsob platby nebo e-mailová adresa účtu použitá se stávajícím nebo nedávným členstvím ve službě FilmFlix. Požadavky na způsobilost a další omezení a podmínky budou zveřejněny, když se zaregistrujete do nabídky nebo v jiné komunikaci, která vám bude k dispozici.


Fakturace a zrušení

3.1. Poplatek za některý plán u FilmFlix bude účtován na vaši platební metodu v konkrétní datum platby uvedené na stránce „Účet“. Délka vašeho fakturačního cyklu bude záviset na typu předplatného, který si zvolíte po registraci ke službě. V některých případech se vaše datum platby může změnit, například pokud vaše platební metoda nebyla úspěšně uhrazena, když změníte svůj plán předplatného. Navštivte web www.filmflix.cz a klikněte na odkaz „Dashboard“ na stránce „Účet“, abyste viděli datum příští platby.

3.2. Platební metody. Chcete-li používat službu FilmFlix, musíte poskytnout jednu nebo více platebních metod. Dáváte nám oprávnění účtovat jakoukoli platební metodu spojenou s vaším účtem v případě, že bude vaše primární platební metoda odmítnuta nebo nám již nebude k dispozici pro platbu vašeho poplatku za předplatné. U některých platebních metod vám vydavatel může účtovat určité poplatky, jako jsou zahraniční transakční poplatky nebo jiné poplatky související se zpracováním vaší platební metody. Místní daňové poplatky se mohou lišit v závislosti na použité platební metodě. Podrobnosti získáte u svého poskytovatele služeb platební metody.

3.3. Aktualizace platebních metod. Své platební metody můžete aktualizovat na stránce „Účet“. Můžeme také aktualizovat vaše platební metody pomocí informací poskytnutých poskytovateli platebních služeb. Po jakékoli aktualizaci nám dáváte oprávnění pokračovat v účtování příslušných platebních metod.

3.4. Zrušení. Své členství ve službě FilmFlix můžete kdykoli zrušit a přístup ke službě FilmFlix už nebude možný. Platby jsou nevratné a neposkytujeme refundace ani kredity za žádná částečná období členství nebo nevyužitý obsah FilmFlix. Pro zrušení účtu nás kontaktujte pomocí formuláře a do pole předmět napište "ZRUŠENÍ". Pokud zrušíte své členství, váš účet se automaticky uzavře.

3.5. Změny cenových a předplatitelských plánů. Čas od času můžeme změnit naše plány předplatného a cenu naší služby; jakékoli změny cen nebo změny vašich plánů předplatného však nebudou platit dříve než 30 dní po oznámení, které vám bude zasláno. Pokud si nepřejete přijmout změnu ceny nebo změnu svého plánu předplatného, můžete předplatné zrušit dříve, než změna vstoupí v platnost.


Služba FilmFlix

4.1. Abyste se mohli stát členem služby FilmFlix, musíte být starší 18 let. Nezletilí mohou službu využívat pouze pod dohledem dospělé osoby.

4.2. Služba FilmFlix a veškerý obsah, ke kterému se prostřednictvím služby přistupuje, jsou určeny pouze pro vaše osobní a nekomerční použití a nelze je sdílet s jednotlivci mimo vaši domácnost, pokud to váš plán předplatného nepovoluje jinak. Během vašeho členství u FilmFlixu Vám poskytujeme omezené, nevýhradní a nepřenosné právo na přístup ke službě FilmFlix a obsahu FilmFlix. S výjimkou výše uvedeného na vás nebudou převedena žádná práva, nároky ani úroky. Souhlasíte s tím, že nebudete službu využívat pro veřejná vystoupení.

4.3. K obsahu FilmFlixu můžete přistupovat primárně odkudkoli, kde máte přístup k internetu.

4.4. Služba FilmFlix včetně knihovny obsahu je pravidelně aktualizována. Kromě toho neustále testujeme různé aspekty našich služeb, včetně našich webových stránek, uživatelských rozhraní a propagačních funkcí.

4.5. V závislosti na vašem plánu předplatného může být některý obsah FilmFlix k dispozici pro dočasné stažení a offline prohlížení na určitých podporovaných zařízeních („Offline tituly“). Platí omezení, včetně omezení počtu Offline titulů na účet, maximálního počtu zařízení, která mohou obsahovat Offline tituly, časového období, během kterého budete muset začít prohlížet offline tituly a jak dlouho zůstanou offline tituly přístupné.

4.6. Souhlasíte, že s výjimkou případů, kdy to výslovně povolíme, nebudete:
(I) archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, provádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji nebo používat obsah a informace obsažené nebo získané ze služby FilmFlix nebo jejím prostřednictvím;

(II) obcházet, odstraňovat, měnit, deaktivovat, znehodnocovat, blokovat, zakrývat nebo mařit jakoukoli ochranu obsahu nebo jiné prvky služby FilmFlix, včetně grafického uživatelského rozhraní, jakýchkoliv reklamních nebo reklamních prvků, upozornění na autorská práva a ochranných známek;

(III) používat jakéhokoli robota, nebo jiné automatizované prostředky pro přístup ke službě FilmFlix;

(IV) dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozebírat jakýkoli software nebo jiné produkty nebo procesy dostupné prostřednictvím služby FilmFlix;

(V) vkládat jakýkoli kód nebo produkt nebo jakýmkoli způsobem manipulovat s obsahem služby FilmFlix;

(VI) používat jakoukoli metodu dolování, shromažďování nebo získávání dat;

(VII) nahrávat, zveřejňovat, e-mailovat nebo jinak odesílat nebo přenášet jakýkoli materiál určený k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení spojeného se službou FilmFlix, včetně jakýchkoli softwarových virů nebo jakéhokoli jiného počítačového kódu , soubory nebo programy

Můžeme ukončit nebo omezit vaše používání naší služby, pokud porušíte tyto Podmínky použití nebo se podílíte na nezákonném či podvodném používání služby.

4.7. Kvalita zobrazení obsahu FilmFlix se může lišit zařízení od zařízení a může být ovlivněna řadou faktorů, jako je vaše poloha, dostupná šířka pásma a/nebo rychlost vašeho internetového připojení. Dostupnost HD, Ultra HD, HDR a 3Dzávisí na vašich internetových službách a možnostech zařízení. Ne veškerý obsah je dostupný ve všech formátech, jako je HD, Ultra HD, HDR a 3D, a ne všechny plány předplatného vám umožňují přijímat obsah ve všech formátech. Minimální rychlost připojení pro kvalitu HD videa (definovaná jako rozlišení 720p nebo vyšší) je 3,0 Mbps na stream; pro lepší kvalitu videa však doporučujeme rychlejší připojení. Pro příjem videa v kvalitě Full HD (definované jako rozlišení 1080p nebo vyšší) se doporučuje rychlost připojení alespoň 5,0 Mb/s na stream. Pro příjem videa v kvalitě Ultra HD (definované jako rozlišení 4K nebo vyšší) se doporučuje rychlost připojení alespoň 15,0 Mb/s na stream. Jste odpovědní za všechny poplatky za přístup k internetu. Informace o možných poplatcích za používání dat na internetu získáte u svého poskytovatele internetu. Doba potřebná k zahájení sledování obsahu FilmFlix se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně vaší polohy, dostupné šířky pásma v době, obsahu, který jste vybrali, a konfigurace vašeho zařízení připraveného na FilmFlix.

4.8. Software FilmFlix je vyvinutý společností FilmFlix Limited nebo pro ni a může být používán výhradně pro autorizované streamování a pro přístup k obsahu FilmFlix prostřednictvím zařízení připravených pro FilmFlix. Tento software se může lišit podle zařízení a média a funkce a vlastnosti se mohou u jednotlivých zařízení lišit. Berete na vědomí, že používání služby může vyžadovat software třetích stran, který podléhá licencím třetích stran. Souhlasíte s tím, že můžete automaticky obdržet aktualizované verze softwaru FilmFlix a souvisejícího softwaru třetích stran.

Hesla a přístup k účtu. Vaše heslo je pouze pro vaše osobní použití a mělo by být důvěrné. Pokud ostatním umožníte přístup k účtu (což zahrnuje přístup k informacím o aktivitě sledování účtu), souhlasíte s tím, že tito jednotlivci jednají vaším jménem a že jste vázáni všemi změnami, které mohou v účtu provést, včetně neomezuje se na změny plánu předplatného. Chcete-li si udržet kontrolu nad účtem a zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu k účtu, měli byste mít kontrolu nad zařízeními, která se používají k přístupu ke službě, a nikomu neprozrazovat heslo ani podrobnosti o způsobu platby spojené s účtem. Souhlasíte s tím, že poskytnete a budete udržovat přesné informace týkající se vašeho účtu, včetně platné e-mailové adresy, abychom vám mohli zasílat oznámení související s účtem. Můžeme zrušit váš účet nebo pozastavit váš účet, abychom vás, FilmFlix nebo naše partnery ochránili před krádeží identity nebo jinou podvodnou činností.

6.1. Nevyžádané materiály. FilmFlix nepřijímá nevyžádané materiály nebo nápady pro obsah FilmFlixu a nenese odpovědnost za podobnost jakéhokoli jeho obsahu nebo programování v jakýchkoli médiích s materiály nebo nápady předávanými FilmFlixu.

6.2. Zákaznická podpora. Chcete-li najít další informace o naší službě a jejích funkcích nebo pokud potřebujete pomoc se svým účtem, navštivte centrum nápovědy FilmFlix, které je přístupné prostřednictvím webu www.filmflix.cz v sekci Pomoc.

6.3. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek použití považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení zůstane v plné platnosti a účinnosti.

6.4. Změny podmínek použití. FilmFlix může čas od času tyto Podmínky použití změnit. Budeme vás informovat nejméně 30 dní předtím, než se vás takové změny týkají. Pokud změny přijmout nechcete, můžete předplatné zrušit, než vstoupí v platnost.

6.5. Elektronické komunikace. Informace týkající se vašeho účtu (např. autorizace platby, faktury, změny hesla nebo Platební metody, potvrzovací zprávy, upozornění) vám zasíláme pouze v elektronické podobě, například prostřednictvím e-mailů na vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

 

Datum poslední aktualizace 01. 03. 2024