GDPR

Zásady ochrany soukromí společnosti FilmFlix Limited


Vaše soukromí je pro nás důležité. Někdy potřebujeme informace k poskytování služeb, které požadujete, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na www.filmflix.cz a aplikace FilmFlix.

Osobní informace

Neshromažďujeme, neukládáme ani nepoužíváme žádné osobní údaje, když navštěvujete, naše stránky.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pouze pro následující účely: pomáhat nám vyvíjet, dodávat a zlepšovat naše produkty a služby a poskytovat služby vyšší kvality; spravovat online průzkumy a další aktivity, kterých jste se účastnili.

Za následujících okolností můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje podle vašeho přání nebo právních předpisů:

· (1) Vaše předchozí povolení;

· (2) podle platných zákonů v zemi vašeho bydliště nebo mimo ni, právního procesu, žádostí o soudní spory;

· (3) Na základě žádostí veřejných a vládních orgánů;

· (4) K ochraně našich zákonných práv a zájmů.

Neosobní informace

Můžeme shromažďovat a používat neosobní údaje za následujících okolností. Abychom lépe porozuměli chování uživatelů, řešili problémy s produkty a službami, zlepšovali naše produkty, služby a reklamu, můžeme shromažďovat neosobní informace, jako je název nainstalované aplikace a název balíčku, údaje o instalaci, frekvence používání, země , vybavení a kanál.

Pokud jsou neosobní údaje kombinovány s osobními údaji, zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Informace, které získáváme z vašeho používání naší služby

Můžeme shromažďovat informace o službách, které používáte, a o tom, jak je používáte, například když si prohlížíte náš obsah a pracujete s ním. Můžeme shromažďovat informace specifické pro zařízení (jako je model vašeho hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení, jazyk zařízení a informace o mobilní síti). Tyto informace nebudeme sdílet s třetími stranami.

Oprávnění www.filmfix.cz a aplikace FilmFlix jsou následující:

Získané účty

Toto oprávnění je potřeba pro vytváření výběrového seznamu s vašimi účty Google v aplikaci nebo Facebook, když exportujete/importujete data www.filmfix.cz a aplikace FilmFlix na/z disku Google.

Stav přístupové sítě

Toto oprávnění je potřebné pro kontrolu, zda jste připojeni k internetu, když exportujete/importujete www.filmfix.cz a aplikace FilmFlix na/z jednotky Google nebo Facebook.

Internet

Toto oprávnění je potřeba pro export/import dat www.filmfix.cz a aplikace FilmFlix na/z disku Google nebo Facebook.

 

NEBUDEME SDÍLET ŽÁDNÉ INFORMACE Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ S TŘETÍMI STRANAMI.

POKUD NEROZUMÍTE A NEBO NESOUHLASÍTE S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MĚLI BYSTE OKAMŽITĚ UKONČIT A NEPOUŽÍVAT JAKÉKOLI SLUŽBY FilmFlix

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

FilmFlix Limited bude toto prohlášení o ochraně osobních údajů příležitostně aktualizovat. Když tak učiníme, upravíme také datum „poslední úpravy“ prohlášení o ochraně osobních údajů.

Uživatelský obsah

Za veškerý obsah přidaný, nahraný, odeslaný, distribuovaný, zveřejněný nebo vytvořený pomocí Služeb uživateli (souhrnně „Uživatelský obsah“), ať už veřejně zveřejněný nebo soukromě přenášený, nese výhradní odpovědnost osoba, která takový Uživatelský obsah vytvořila. Prohlašujete, že veškerý vámi poskytnutý uživatelský obsah je přesný, úplný, aktuální a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Aniž byste omezovali obecnost výše uvedeného, prohlašujete, že jakýkoli Uživatelský obsah, který vytvoříte pomocí nástrojů dostupných ve Službách, neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany a je jinak v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Berete na vědomí, že veškerý obsah, včetně uživatelského obsahu, ke kterému přistupujete pomocí Služeb, je na vaše vlastní riziko a ponesete výhradní odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která vám nebo jakékoli jiné straně z toho vznikne. Nezaručujeme, že jakýkoli obsah, ke kterému přistupujete prostřednictvím Služeb nebo jejich prostřednictvím, je nebo bude přesný.

Dostupnost obsahu

Nezaručujeme, že jakýkoli Obsah bude zpřístupněn na Stránkách nebo prostřednictvím Služeb. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, (i) odstraňovat, upravovat, upravovat nebo blokovat ze Služeb jakýkoli Obsah podle našeho výhradního uvážení, kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu (včetně, ale nejen po obdržení nároků nebo obvinění od třetích stran nebo úřadů souvisejících s takovým Obsahem, nebo pokud se obáváme, že jste mohli porušit poslední větu bezprostředně předchozího odstavce), nebo bez jakéhokoli důvodu.


Provozovatel Filmflix Limited nevlastní servery, na kterých jsou díla uložena. Web pouze odkazuje na jiné stránky, na kterých jsou díla uložena.

Odpovědnost za porušování autorských práv nenese provozovatel tohoto portálu! Důvod je ten, že žádné video se nenachází na interních úložištích. Z toho vyplývá, že provozovatel nemá žádnou možnost si ověřit dodržování autorského práva ze strany ostatních webových služeb, kteří zpřístupňují tento obsah. Provozovatel není majitelem žádných takových webových služeb!

Hlavním úkolem portálu filmflix.cz  je odkazování na tzv. . embedovaná videa.

Tato činnost je Evropským soudem vyhlášena jako legální a tím pádem neporušujeme žádný zákon, zdroje:

Autorský ochranný svaz za Slovenskou republiku „SOZA“ a Českou republiku „OSA“ také uznává, že využívání embedovacích kódů není veřejným přenosem.

V případě, že jste vlastníkem práv některého souboru, berte na vědomí, že odstraněním odkazu nebude odebráno skutečné zdrojové video. Musíte kontaktovat vlastníky serverů a požádat přímo je o odstranění. Portál filmflix.cz nabízí jen odkazy a ne konkrétní soubory!

 

Jakákoliv nahlášení autorů plně respektujeme, každé nahlášení bude odstraněno do 24 hodin,  prosím chápejte že provozovatel webu obsah nestahuje a nahrává na žádné servery.

 

Datum poslední aktualizace 01. 04. 2024